PUBLIKACJE

Rewolucja w ochronie danych osobowych od maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), którego przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku, unifikuje na poziomie unijnym
Przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanego) nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi do majątku osobistego, lecz jest majątkiem przekształconej jednoosobowej spółki kapitałowej.   I. PODATKOWE SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową  (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną) jest możliwe dzięki wprowadzeniu do Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany KSH) artykułów 5841 i nast., na mocy ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.). Ustawa ta weszła w życie po bardzo
TOP