O NAS

Karolina Ciastko

Radca Prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji - w 2009 roku ukończyła kierunek Prawo. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Autorka licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i medycznego.

Karolina Cichocka

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2010 roku ukończyła kierunek Prawo, oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku German and Polish Law, który ukończyła w 2010 roku. Posiada tytuł LL.M. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Karolina Ciastko

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2009 roku ukończyła kierunek Prawo. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego. Posiada doświadczenie w tworzeniu grup kapitałowych (holdingów) oraz przeprowadzaniu połączeń, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych. W sferze jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo transportowe krajowe i międzynarodowe oraz wszelkie aspekty związane z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie prawno-pracowniczych aspektów działalności operacyjnej, tworzenia dokumentacji wewnętrznej firmy, systemów wynagradzania oraz procesów restrukturyzacji zatrudnienia w zakładach pracy. Autorka wielu tekstów dotyczących zagadnień prawa pracy i kodeksu spółek handlowych. Reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, przy mediacjach i negocjacjach. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Karolina Cichocka

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2010 roku ukończyła kierunek Prawo, oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku German and Polish Law, który ukończyła w 2010 roku. Posiada tytuł LL.M. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, administracyjnym i podatkowym. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera przedsiębiorców, w szczególności spółki prawa handlowego w ich bieżącej działalności oraz pomaga w procesie ich tworzenia i rejestracji. Doradza spółkom przy łączeniach, podziałach, przekształceniach, a także likwidacjach, zajmuje się negocjowaniem, redagowaniem i opiniowaniem umów oraz tworzeniem regulaminów.  W obszarze jej zainteresowań znajdują się także zagadnienia prawa autorskiego oraz karnego skarbowego. Świadczy pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych oraz prawa pracy. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Prowadzi obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Posługuje się językiem niemieckim.

W trakcie edycji

TOP