O kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Ciastko Cichocka to zespół profesjonalistów, dla których najwyższą wartością jest satysfakcja Klienta. Od wielu lat rozwijamy swoje umiejętności, zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku prawniczym, oferując szeroki i zróżnicowany zakres świadczonych usług.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne podmiotom gospodarczym, a także osobom fizycznym, co umożliwia zarówno stałą obsługę firm jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć.

Kancelaria obsługuje również Klientów niemiecko i angielskojęzycznych, a także na stałe współpracuje z radcami prawnymi na terenie Niemiec.

Osobista praktyka zawodowa każdego ze wspólników Kancelarii sprawia, że rozumiemy istotę biznesu oraz charakter i specyfikę działalności poszczególnych Klientów.

Priorytetem Kancelarii jest najpełniejsze zrozumienie potrzeb Klienta i zbudowanie z nim relacji opartej na zaufaniu.

Kancelaria oraz wszyscy jej wspólnicy są członkami Business Centre Club, prestiżowego klubu przedsiębiorców, organizacją międzynarodową i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Wspólnicy Kancelarii pełnią także rolę ekspertów BCC w poszczególnych dziedzinach prawa.

Kancelaria zapewnia również usługi mediacyjne i zapewnia stronom odpowiednie miejsce oraz warunki do prowadzenia mediacji zarówno sądowych jak i pozasądowych.

Nasze działania cechują fachowość, zaangażowanie i kreatywność w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, a filozofię działania opieramy o wiedzę i kompetencję, a także indywidualne doświadczenie każdego członka zespołu.

Zespół

Zespół

Karolina Ciastko

Karolina Cichocka

Agnieszka Grota-Górna

Paulina Paszkiewicz

Katarzyna Cieślak

Metody rozliczenia

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem według jednego z poniżej przedstawionych schematów, z uwzględnieniem rodzaju, skomplikowania sprawy i koniecznego nakładu pracy:

Skontaktuj się z nami

Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy. W przypadku przekroczenia ustalonego ryczałtu, rozliczenie będzie następować według stawki godzinowej.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest także w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów.

Kształtowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w przedmiocie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.