Certyfikat prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Napisane przez

Karolina Cichocka

Opublikowane

AktualnościAktualności

R.pr. Karolina Cichocka uzyskała kwalifikacje na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

Karolina CIchocka Certyfikat