Informujemy, że wspólnik Kancelarii radca prawny Karolina Cichocka została mediatorem

Napisane przez

Karolina Ciastko

Opublikowane

AktualnościAktualności

Radca prawny Karolina Cichocka w kwietniu 2018  roku ukończyła szkolenie „Mediacje- Szkolenie zawodowe” i uzyskała certyfikat (nr 12/POZ04/2018) Centrum Szkoleń Prawnych poświadczające jej kompetencje i uprawnienia.
Postanowieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 4 czerwca 2018 roku została wpisana na listę Stałych Mediatorów Sądowych przy w/w Sądzie.

Certyfikat szkolenie Karolina Cichocka