PUBLIKACJE

Sejm uchwalił w poniedziałek 9 marca br. ustawę wprowadzającą szczególne rozwiązania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Nowe przepisy zakładają między innymi ewentualne zmiany w wykonywaniu obowiązków pracowniczych, określają zadania organów administracji publicznej oraz zasady udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych. Celem regulacji jest zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego. Najważniejsze regulacje w pigułce: Pracodawca,
Z dniem 13 października weszły w życie przepisy wprowadzające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – system, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych
OPINIA DO PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów Do Sejmu trafił projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów, który to jest
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego po raz kolejny nie wsłuchała się w głos Polski i przyjęła niekorzystne dla niej stanowisko odnośnie nowelizacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Absurdalność zaproponowanych przepisów można zweryfikować biorąc pod uwagę chociażby kierowców transportu międzynarodowego. W listopadzie Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE głosowała nad nowelizacją rozporządzenia Parlamentu
OPINIA DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami W dniu 25 września 2018 r. sporządzono projekt Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami. Niniejszy dokument ma zastąpić dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z
TOP