Karolina Cichocka

Karolina Cichocka

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2010 roku ukończyła kierunek Prawo, oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku German and Polish Law, który ukończyła w 2010 roku. Posiada tytuł LL.M. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Od początku swojej drogi zawodowej zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, administracyjnym i podatkowym. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera przedsiębiorców, w szczególności spółki prawa handlowego w ich bieżącej działalności oraz pomaga w procesie ich tworzenia i rejestracji. Doradza spółkom przy łączeniach, podziałach, przekształceniach, a także likwidacjach, zajmuje się negocjowaniem, redagowaniem i opiniowaniem umów oraz tworzeniem regulaminów.  W obszarze jej zainteresowań znajdują się także zagadnienia prawa autorskiego oraz karnego skarbowego. Świadczy pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych oraz prawa pracy. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Prowadzi obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Posługuje się językiem niemieckim.

TOP