Karolina Ciastko

Karolina Ciastko

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji – w 2009 roku ukończyła kierunek Prawo. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Ekspert w dziedzinie prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego. Posiada doświadczenie w tworzeniu grup kapitałowych (holdingów) oraz przeprowadzaniu połączeń, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych. W sferze jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo transportowe krajowe i międzynarodowe oraz wszelkie aspekty związane z problematyką funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie prawno-pracowniczych aspektów działalności operacyjnej, tworzenia dokumentacji wewnętrznej firmy, systemów wynagradzania oraz procesów restrukturyzacji zatrudnienia w zakładach pracy. Autorka wielu tekstów dotyczących zagadnień prawa pracy i kodeksu spółek handlowych. Reprezentuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej, przy mediacjach i negocjacjach. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

TOP